Artykuły

Artykuły

Przygotowuje artykuły edukacyjne zarówno dla lekarzy jak i techników na temat protetyki stomatologicznej. Moje publikacje można znaleźć również w prasie światowej.

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
CAD-owe projektowanie struktury protezy szkieletowej w kontekście druku 3D

2019-06-14

Krok po kroku przedstawione etapy wykonania struktury protezy szkieletowej z żywicy; od skanu po kanałowanie.

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
Hybrydowa Praca Kombinowana – Fuzja CAD/CAM Z Handmade

2021-02-12

Materiał poświęcony hybrydowej pracy kombinowanej; wskazanie plusów i minusów takich prac protetycznych.

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
Praca kombinowana – ekspresyjne odtworzenie natury w aspekcie artystycznym. Handmade
2020-03-10

Artykuł dla entuzjastów ręcznie od a do z wykonywanych prac kombinowanych. Tutaj raczej w wymiarze artystycznym niż praktycznym.

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
CAD-owe projektowanie struktury protezy szkieletowej w kontekście druku 3D

2020-02-05

Postęp technologiczny sprawia, że do techniki dentystycznej wkraczają nowe technologie, co za tym idzie alternatywne sposoby oraz możliwości wykonywania poszczególnych prac protetycznych. Bez wątpienia jedną z metod produkcji uzupełnień protetycznych lub różnych szablonów w protetyce jest druk 3D.

ARTYKUŁY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
PROTEZY SZKIELETOWE ZALETY, WADY ORAZ MITY W ŚWIETLE NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I EKSPLOATACJI PROTEZ SZKIELETOWYCH KLASYCZNYCH

2015-08-15

Poniższy artykuł ma za zadanie zachęcić lekarzy dentystów do częstszego proponowania pacjentom protez szkieletowych klasycznych, czyli protez wykonanych ze stopów kobaltowo-chromowych, w których elementami utrzymującymi są klamry. Protezy te potocznie nazywamy szkieletówkami lub szkieletami. Obecnie na rynku protetyki stomatologicznej aktywnie funkcjonuje wiele rozwiązań tzw. ruchomych uzupełnień protetycznych zarówno osiadających, jak i nieosiadających.

ARTYKUŁY DLA LEKARZY DENTYSTÓW
PRACE KOMBINOWANE: PRAWIDŁOWE PROCEDURY PRZY PROJEKTOWANIU I WYKONANIU PRAC PROTETYCZNYCH TYPU OVERDENTURE SYSTEMATYKA ATTACHMENTÓW I ELEMENTÓW FREZOWANYCH

2015-04-15

Prace kombinowane, bo tak potocznie mówi się o pracach protetycznych, łączą ze sobą korony, freztechnikę, attachmenty i protezę szkieletową (fot. 1, 2), są dość popularne jako rozwiązania protetyczne, choć adresowane do relatywnie majętnego pacjenta. Jest to rodzaj uzupełnień protetycznych, który wymaga kompletnej wiedzy ze strony zarówno lekarza, jak i technika dentystycznego, nawet od tego drugiego bardziej. Jednakże, aby każda praca tego typu zakończyła się sukcesem, obie strony muszą się dość mocno zaangażować w pracę, bo nie ma tu miejsca na błędy, i wspólnie przejść 10 kroków postępowania gabinetowo-laboratoryjnego.

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
FREZTECHNIKA W PRACACH KOMBINOWANYCH

2012-04-15

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
OPTYMALIZACJA CZASU PRACY PRZY WYKONANIU PROTEZY SZKIELETOWEJ KLASYCZNEJ

2008-05-15

Nowoczesny Technik Dentystyczny nr 5/2008 tech.dent. mgr Andrzej Polak

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
EFEKTY SPECJALNE W PROTEZACH SZKIELETOWYCH KLASYCZNYCH

2006-04-15

TECHNIKA DENTYSTYCZNA – Nowoczesny Technik Dentystyczny 4/2006 tech. dent. Andrzej Polak

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
K'VOLUTION - SZYBKI, PROSTY I PRECYZYJNY SYSTEM MODELI SKŁADANYCH

2006-01-15

Nowoczesny Technik Dentystyczny – STYCZEŃ-MARZEC 1/2006 mgr Andrzej Polak

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
TEORETYCZNE PODSTAWY I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI Z ZAKRESU ODLEWNICTWA

2005-02-15

W technice dentystycznej odlewnictwo ma kluczowe znaczenie. Jest to technika wytwarzania przedmiotów metalowych o wymaganym kształcie i wymiarach poprzez wypełnienie ciekłym stopem odpowiednio przygotowanych form odlewniczych.

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
PROTEZY SZKIELETOWE KLASYCZNE CZ. II

2005-01-15

W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić i opisać wszystkie szczegóły związane z powieleniem modeli gipsowych w masie agarowej. Modelunek w wosku oraz zatapianie kanałów odlewowych z zachowaniem wszystkich zasad dotyczących współczesnego odlewnictwa.

ARTYKUŁY DLA TECHNIKÓW
PROTEZY SZKIELETOWE KLASYCZNE CZ. I

2004-04-15

Każdy technik dentystyczny, który zajmuje się techniką szkieletową, stosuje własne metody wykonania „szkieletu”. Wszystkie sposoby są wypracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy i nikt nie zastanawia się, czy w trakcie wykonywania zadań popełni jakieś błędy. Gdy praca pasuje do jamy ustnej i otrzymamy za nią zapłatę, a lekarz dentysta uzna jej jakość stanowi to podstawę zadowolenia. Tak z reguły przebiega myślenie większości tych, którzy zajmują się na co dzień techniką szkieletową.