O firmie

Art-DENT - Andrzej Polak

Witam Państwa bardzo serdecznie,
Art-DENT Laboratorium Protetyki Stomatologicznej Andrzej Polak, to firma istniejąca na rynku krakowskim od 1994 roku, której właścicielem jest tech. dent. mgr Andrzej Polak. Laboratorium specjalizuje się w protezach szkieletowych klasycznych oraz pracach kombinowanych z użyciem głównie attachmentów firm ZL Microdent, ale również Bredent.

Oprócz działalności podstawowej, Andrzej Polak prowadzi także kursy doskonalące dla techników dentystycznych z zakresu:

– Protezy szkieletowe klasyczne + odlewnictwo stopów dentystycznych

– Freztechnika w pracach kombinowanych

Oraz dla lek. dentystów z zakresu:
– Prace kombinowane – attachmenty, overdenture – 5-o godzinny kurs medyczny.
– Protezy szkieletowe klasyczne w kontekście kompromisu między estetyką a funkcją; profesjonalizm w relacjach lekarz-technik

W roku 2010 laboratorium otrzymało certyfikat na prowadzenie kursów z freztechniki w oparciu o attachmenty Pt-Ir firmy ZL Microdent-Niemcy. 

2020-2021 Andrzej Polak był oficjalnym, certyfikowanym szkoleniowcem firmy Scheftner (Niemcy)

Od 2005 Art-DENT Andrzej Polak organizuje imprezy naukowo-integracyjne dla techników dentystycznych, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w technice dentystycznej, zapoznanie techników z nowymi liniami materiałowymi oraz urządzeniami mało znanymi jeszcze na naszym rynku. Do 2022 zorganizował 15 konferencji techniki dentystycznej – w tym 8 Kongresów.
                                                         Art-DENT od ponad 20 lat ustawicznie prowadzi praktyczną edukację młodzieży studiującej TD, jak również przysposabia do zawodu absolwentów szkół TD w ramach staży absolwenckich.
                                                                                                     Od roku 2018 laboratorium świadczy usługi głównie dla innych pracowni, labów techniki dentystycznej.

Serdecznie pozdrawiam;

Tech.dent.mgr Andrzej Polak
IMG_0224 (edytowany)

Tech. Dent. mgr Andrzej Polak
-Właściciel laboratorium

Tech.dent.mgr Andrzej Polak, uznany w Europie specjalista w zakresie protez szkieletowych oraz freztechniki w pracach typu overdenture, właściciel firmy Art-DENT Laboratorium Protetyki Stomatologicznej w Krakowie.

Medale